PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỊNH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Tranh25-36ThA 
2Lê Thị Sớm25-36ThA+
3Phạm Thị Quyến25-36ThB+
4Lê Thị Thoảng25-36ThB 
5Lê Thị Ngoan3-4TA+
6Đào Thị Nhung3-4TA 
7Nguyễn Thị Thuỷ3-4TB+
8Lê Thuỷ Vân3-4TB 
9Đào Thị Thu Hằng4-5TA 
10Hoàng Thị Tuyến4-5TA+
11Nguyễn Thị Nguyệt4-5TB+
12Vũ Thị Huyền4-5TC+
13Nguyễn Thị Lết5-6TA+
14Cao Thị Huyền5-6TA 
15Nguyễn Thị Hường5-6TB+
16Nguyễn Thị Thu Trang5-6TB